Pentru un credit suna la:
021 305 12 41

Protectia datelor cu caracter personal

Protecția datelor dvs. cu caracter personal este importantă pentru Grupul BNP Paribas, care a adoptat principii comune în acest sens pentru întregul Grup în cadrul Politicii de Confidențialitate a Grupului disponibilă la [link către Politica de Confidențialitate a Grupului care urmează să fie adăugată].

Această Notă de informare vă oferă informații detaliate referitoare la protecția datelor dvs. cu caracter personal prin [Denumirea persoanei juridice sau lista entităților care fac obiectul prezentei Note de informare + locația (locațiile) acestora] (denumită/denumite în continuare “Noi”).

Noi suntem responsabili, în calitate de operator, [opțional: prin diversele noastre mărci (marca care trebuie menționată)], pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în cadrul activităților noastre. Scopul acestei Note este acela de a vă informa cu privire la datele cu caracter personal despre dvs. pe care le utilizăm, motivele pentru care utilizăm și partajăm aceste date, cât timp le păstrăm și cum vă puteți exercita drepturile în materie.

Mai multe informații pot fi furnizate în momentul în care este necesar, atunci când aplicați pentru un anumit produs sau serviciu.

 

1.CARE SUNT DATELECU CARACTER PERSONAL DESPRE DVS.PE CARE LE UTILIZĂM?

Noi colectăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal în măsura în care sunt necesare în cadrul activităților noastre și pentru a atinge un standard înalt de produse și servicii personalizate.

Noi avem posibilitatea să colectăm diverse tipuri de date cu caracter personal despre dvs., inclusiv:

 • informații de identificare (de exemplu, numele, cartea de identitate și numărul pașaportului, naționalitatea, locul și data nașterii, sexul, fotografia, adresa IP);
 • informații de contact (de exemplu, adresa poștală și adresa de e-mail, numărul de telefon);
 • situația familială (de exemplu, starea civilă, numărul de copii);
 • statutul fiscal (de exemplu, codul fiscal, statutul fiscal);
 • informații privind educația și angajarea (de exemplu, nivelul de educație, angajarea la un loc de muncă, numele angajatorului, remunerarea);
 • date bancare, financiare și tranzacționale (de exemplu, date privind contul bancar, numărul cardului de credit, transferurile de bani, activele, profilul declarat al investitorului, istoricul creditelor, datoriile și cheltuielile);
 • date referitoare la obiceiurile și preferințele dvs.:
  • date care se referă la utilizarea de către dvs. a produselor și serviciilor noastre în legătură cu datele bancare, financiare și tranzacționale;
  • date legate de interacțiunile cu noi: sucursalele noastre (rapoartele de contact), site-urile noastre de internet, aplicațiile noastre, paginile noastre de social media (medii sociale), întâlniri, apeluri, chat, e-mail, interviu, conversație telefonică;
 • supravegherea video (inclusiv CCTV) și datele geo-localizării (de exemplu, afișarea locațiilor de retrageri și plăți, din motive de securitate sau pentru a identifica locația celei mai apropiate sucursale sau furnizori de servicii pentru dvs.);
 • datele necesare pentru combaterea supra-îndatorării.

 

Este posibil să colectăm următoarele date sensibile numai după obținerea consimțământului dvs. prealabil explicit:

• date biometrice: de exemplu, amprenta, timbrul vocal (tipul de voce) sau tipul facial care pot fi utilizate în scopuri de identificare și securitate;

• date privind sănătatea: de exemplu, pentru întocmirea unor contracte de asigurare; aceste date sunt prelucrate conform necesității de a cunoaște.

În cazul în care nu reprezintă o obligație legală sau în cazul în care este necesar pentru produsele și serviciile pe care le furnizăm, nu preluăm niciodată date cu caracter personal referitoare la originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice, apartenența la sindicate, date genetice sau date referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanelor.

Datele pe care le utilizăm despre dvs. cu scopul de a verifica sau de a ne îmbogăți bazele noastre de date pot fi furnizate direct de dvs. sau pot fi obținute din următoarele surse:

 • publicații/baze de date puse la dispoziție de autoritățile oficiale (de exemplu, Monitorul oficial);
 • clienții corporativi sau furnizori de servicii;
 • terți, cum ar fi,birourile de credit și agențiile de prevenire a fraudei sau brokerii de date, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal;
 • site-uri web/pagini de social media (medii sociale) care conțin informații făcute publice de dvs. (de exemplu, propriul site web sau pagina de social media); și
 • baze de date publicate sau puse la dispoziție de terți.

 

2.CAZURI SPECIFICE DE COLECTARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, INCLUSIV CAZURI DE COLECTARE INDIRECTĂ

În anumite circumstanțe, este posibil să colectăm și să folosim datele cu caracter personal ale persoanelor cu care avem, cu care puteam avea sau cu care am avut o relație directă, cum ar fi:

 • Potențialii clienți

Din anumite motive, am avut posibilitatea, de asemenea, să colectăm informații despre dvs., deși nu aveați o relație directă cu noi.

Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, atunci când angajatorul dvs. ne furnizează informații referitoare la dvs. sau datele dvs. de contact sunt furnizate de unul dintre clienții noștri, dacă de exemplu sunteți :

 • Membrii ai familiei;
 • Co-debitori/garanți;
 • Reprezentanți legali (împuterniciți);
 • Beneficiari ai tranzacțiilor de plată efectuate de clienții noștri;
 • Beneficiari de polițe de asigurare;
 • Proprietari;
 • Beneficiari efectivi finali;
 • Debitori ai clienților (de exemplu, în caz de faliment);
 • Acționari ai societății;
 • Reprezentanți ai unei entități juridice (care pot fi un client sau un vânzător);
 • Membrii ai personalului furnizorului de servicii și ai partenerilor comerciali.

 

3.DIN CE MOTIV ȘI PE CE CONSIDERENTE UTILIZĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

a. Pentru a respecta obligațiile legale și de reglementare

 

În unele cazuri, trebuie să vă solicităm acordul pentru a vă prelucra datele, de exemplu:

 • în cazul în care scopurile de mai sus conduc la luarea de decizii în mod automat, decizii care produce efecte juridice sau care vă afectează semnificativ.
 • În acest moment, vă vom informa separat referitor la motivația logică implicată, precum și la semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări;
 • în cazul în care trebuie să efectuăm o prelucrare ulterioară în alte scopuri decât cele menționate mai sus în secțiunea 3, vă vom informa și, dacă este necesar, vom obține acordul dvs..
 • Datele dvs. pot fi colectate în statistici anonime care pot fi oferite clienților profesioniști pentru a-i ajuta să își dezvolte afacerea.

b. Pentru a vă respecta alegerea dacă v-am solicitat acordul pentru o anumită prelucrare

Acest lucru se poate realiza prin:

 • segmentarea potențialilor clienți și a clienților;
 • analizarea obiceiurilor și preferințelor dvs. pe diferite canale (vizite la sucursalele noastre, e-mailuri sau mesaje, vizite pe site-ul nostru web, etc.);
 • împărtășirea datelor dvs. cu o altă entitate a BNP Paribas, în special dacă sunteți sau veți deveni client al acelei entități;
 • potrivirea produselor sau serviciilor pe care le dețineți sau le utilizați cu alte date pe care le deținem despre dvs. (de exemplu, putem identifica dacă aveți copii, dar dacă nu aveți încă asigurări pentru protecția familiei); și
 • monitorizarea tranzacțiilor pentru a le identifica pe cele care se abat de la rutina obișnuită (de exemplu, atunci când primiți o sumă mare în contul dvs. bancar)

Noi utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a implementa și pentru a dezvolta produsele sau serviciile noastre, pentru a îmbunătăți gestionarea riscurilor și pentru a ne proteja drepturile legale, inclusiv:

 • dovada tranzacțiilor;
 • prevenirea fraudei;
 • managementul IT, inclusiv managementul infrastructurii (de exemplu: platforme partajate) și continuitatea activității și securitatea IT;
 • stabilirea unor modele statistice individuale, bazate pe analiza tranzacțiilor, de exemplu pentru a vă ajuta să vă determinați punctajul riscului de credit;
 • stabilirea statisticilor, a testelor și a modelelor generale în materie de cercetare și dezvoltare, cu scopul de a îmbunătăți managementul riscului în cadrul Grupului nostru de companii sau cu scopul de a îmbunătăți produsele și serviciile existente sau pentru a crea altele noi;
 • instruirea personalului nostru prin înregistrarea apelurilor telefonice la centralele noastre telefonice;
 • personalizarea ofertei noastre către dvs. și cea a altor entități ale BNP Paribas:
  • îmbunătățirea calității produselor sau serviciilor noastre bancare, financiare sau de asigurare;
  • promovarea produselor sau serviciilor publicitare care ar putea corespunde situației și profilului dvs. pe care le realizăm.

c. Pentru a ne îndeplini interesul legitim

 

Noi utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a încheia și pentru a executa contractele noastre, inclusiv pentru:

 • a vă oferi informații despre produsele și serviciile noastre;
 • a vă asista și a vă răspunde la solicitările dvs.;
 • a vă evalua cu scopul de a vă putea oferi un produs sau un serviciu și în ce condiții; și
 • a furniza produse sau servicii clienților noștri corporativi cărora le sunteți angajat sau client (de exemplu: în contextul gestionării numerarului).

 

d. Pentru a încheia un contract cu dvs. sau pentru a lua măsuri la solicitarea dvs. înainte de a încheia un contract

Noi utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta diverse obligații legale și de reglementare, inclusiv:

 • prevenirea spălării banilor și finanțarea terorismului;
 • respectarea legislației referitoare la sancțiuni și embargouri;
 • combaterea fraudei fiscale și îndeplinirea obligațiilor de control fiscal și de notificare;
 • reglementări bancare și financiare în conformitate cu care noi:
  • întreprindem măsuri de securitate pentru a preveni abuzurile și frauda;
  • detectăm tranzacțiile care se abat de la tiparele normale;
  • definim punctajul riscului de credit și capacitatea de rambursare; și
  • monitorizăm și raportăm riscurile pe care această instituție le-ar putea implica;
  • dăm curs unei solicitări oficiale din partea unei autorități publice sau judiciare autorizate în mod corespunzător.

 

4.CU CINE PARTAJĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus, vom divulga datele dvs. cu caracter personal numai:

 • Entităților din cadrul Grupului BNP Paribas (de exemplu, puteți beneficia de întreaga gamă de produse și servicii ale Grupului);
 • Furnizorilor de servicii care prestează servicii în numele nostru;
 • Agenților independenți, intermediari sau brokeri;
 • Partenerilor bancari și comerciali;
 • Autorităților financiare sau judiciare, agențiilor de stat sau organismelor publice, la cerere și în măsura prevăzută de lege;
 • Anumitor profesioniști reglementați, cum ar fi, avocații, notarii sau auditorii.

 

5.TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA SEE

În cazul transferurilor internaționale care provin din Spațiul Economic European (SEE) și în cazul în care Comisia Europeană a recunoscut că o țară din afara SEE furnizează un nivel adecvat de protecție a datelor, datele dvs. cu caracter personal vor fi transferate luând în calculaceste considerente.

Pentru transferurile către țările din afara SEE, al căror nivel de protecție nu a fost recunoscut de Comisia Europeană, vom lua în calcul o derogare aplicabilă respectivei situații specifice (de exemplu, în cazul în care transferul este necesar pentru a încheia contractul cu dvs., cum ar fi atunci când efectuați plăți internaționale) sau pentru a pune în aplicare una dintre următoarele garanții cu scopul de a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal:

 • Clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană;
 • Reguli corporative obligatorii [dacă este cazul în cadrul Grupului, este deja OK pentru anumiți furnizori].

Pentru a obține o copie a acestor garanții sau detalii cu privire la locul în care acestea sunt disponibile, puteți trimite o solicitare scrisă în conformitate cu secțiunea 9.

 

6.CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Noi vom păstra datele dvs. cu caracter personal pe o perioadă mai lungă de timp decât cea necesară pentru a respecta legile și reglementările aplicabile sau o altă perioadă pentru a respecta cerințele noastre operaționale, cum ar fi întreținerea corespunzătoare a contului, facilitarea gestionării relațiilor cu clienții și răspunsul la pretențiile legale sau solicitărilor de reglementare. De exemplu, majoritatea informațiilor clientului sunt păstrate pe durata relației contractuale și după încheierea relației contractuale.

 

7.CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA?

În conformitate cu reglementările aplicabile, aveți următoarele drepturi:

 • De a accesa: puteți obține informații referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și o copie a acestor date cu caracter personal.

 • De a rectifica: în cazul în care considerați că datele dvs. cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita modificarea corespunzătoare a acestor date cu caracter personal.

 • De a șterge: puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în măsura prevăzută de lege.

 • De a restricționa: puteți solicita restricționarea procesării datelor dvs. cu caracter personal.

 • De a obiecta: puteți contesta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, din motive legate de situația dvs. particulară. Aveți dreptul absolut de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, aspect care include și profilarea în legătură cu respectivul marketing direct.

 • De a vă retrage acordul: în cazul în care v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să vă retrageți acordul în orice moment.

 • La portabilitatea datelor: în cazul în care este aplicabil din punct de vedere legal, aveți dreptul să solicitați ca datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat să vă fie returnate sau, dacă este posibil, să fie transferate către un terț.

 

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile enumerate mai sus, vă rugăm să trimiteți o scrisoare sau un e-mail la următoarea adresă [adresa poștală + e-mail sau alte mijloace electronice].Vă rugăm ca în scop de identificare, să includeți un scan/o copie a cărții dvs. de identitate.

În conformitate cu regulamentul aplicabil, pe lângă drepturile de mai sus, aveți dreptul să depuneți o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă.

 

8.CUM PUTEȚI FI INFORMAT ÎN LEGĂTURĂ CU MODIFICĂRILE ADUSE PREZENTEI NOTEDE INFORMARE?

Într-o lume a schimbărilor tehnologice constante, este posibil să fie necesar să actualizăm în mod regulat această Notă de informare.

Vă invităm să examinați online cea mai recentă versiune a acestei note, iar noi vă vom informa despre orice schimbări semnificative survenite prin intermediul site-ului nostru web sau prin celelalte canale de comunicare obișnuite.

 

9.CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

În cazul în care aveți întrebări legate de utilizarea de către dvs. a datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu această Notă de informare, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor [introduceți datele de contact], care va investiga cererea dvs..

 

10.DIVERSE

În cazul în care doriți să aflați mai multe despre Politica de Confidențialitate și Securitate, vă rugăm să citiți link-ul nostru [link-ul privind politica de cookie-uri care trebuie adăugat] și Politica noastră de securitate referitoare la clienți [link-ul care trebuie adăugat].