Pentru un credit suna la:
021 305 12 41

Afla mai multe despre Biroul de Credit

Te afli in aceasta sectiune deoarece doresti sa afli mai multe informatii despre ce inseamna verificarea Biroului de Credit si care sunt datele cu caracter personal pe care le putem verifica atunci cand ii dai acordul unui operator Cetelem de a accesa situatia raportata in Biroul de Credit, in vederea analizarii si acordarii unui produs financiar, fie ca este vorba despre un credit sau o refinantare.

 

Ce este Biroul de Credit?

Biroul de credit este o entitate de drept privat care gestioneaza o baza de date organizata in sistem centralizat care cuprinde datele cu caracter personal comunicate in legatura cu activitatile desfasurate de institutiile financiare si de credit, autorizate potrivit legii, in scopul evaluarii solvabilitatii, al reducerii riscului la creditare si al determinarii gradului de indatorare a debitorilor persoane fizice. Aceste baze de date pot fi consultate numai de catre entitatile participante la sistem. Mai multe detalii despre Biroul de Credit gasesti aici: www.birouldecredit.ro

 

Ce date cu caracter personal verificam?

a) date de identificare a persoanei fizice*

b) date si informatii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurari**

c) date referitoare la fraudulenti***

d) date referitoare la inadvertente constatate de BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucuresti****

 

Astfel, in urma acordului de verificare a situatie raportate in Biroul de Credit oferit BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucuresti, ai urmatoarele drepturi:

  1. dreptul de acces la date:

  2. dreptul de a obtine de la Biroul de Credit la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele în legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta, inclusiv FICO® Score de la Biroul de Credit. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre S.C. Biroul de Credit S.A., la adresa: "Biroul de Credit SA, Str. Sfanta Vineri  nr. 29, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030203",  sau prin e-mail: situatie@birouldecredit.ro, in care sa se comunice datele personale ale persoanei vizate (inclusiv un numar de telefon);

  3. dreptul de a obtine de la BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucuresti la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, copia Raportului de Credit cu FICO® Score de la Biroul de Credit , utilizat in analiza cererii de credit, impreuna cu informatiile prevazute la art. 13 din Legea nr. 677/2001;

  4. dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte, inclusiv asupra celor care au fost utilizate in calculul FICO® Score de la Biroul de Credit. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre institutia care a inscris datele la Biroul de Credit, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie;

  5. dreptul de opozitie: dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa  particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, inclusiv a FICO® Score de la Biroul de Credit, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucuresti,  intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor  mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei.

  6. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

  7. dreptul de a te adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei,  pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost incalcate.

 

Poti descarca de aici formularul de Acord pentru consultarea Biroului de Credit.

 

* cuprinde informatii legate de: numele, prenumele, iniţiala tatalui/mamei, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente;

** cuprinde date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numărul de rate restante, data scadentă a restanţei, numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului), date pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecvenţa plăţilor, suma plătită, rata lunară, denumirea şi adresa angajatorulu) si informatii legate de calitatea de girant, codebitor sau beneficiar de polita de asigurare a persoanei fizice in legatura cu produsul acordat;

*** cuprinde informatii legate de: savarsirea de infractiuni sau contraventii în domeniul financiar-bancar, in relatia directa cu BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucuresti, constatate prin hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz, ori prin acte administrative necontestate;

****cuprinde informatii legate de: date si informatii neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitarii creditului, din culpa solicitantului;