Protectia datelor cu caracter personal, nota de informare

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru Grupul BNP Paribas, care a adoptat principii comune in acest sens pentru intregul Grup in cadrul Politicii privind Prelucrarea datelor cu caracter personal a Grupului.

Aceasta Nota de informare va ofera (astfel cum este definita in sectiunea 2 de mai jos) informatii detaliate si transparente referitoare la protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal avand in vedere prelucrarea de catre BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucuresti (denumita/denumite in continuare “Noi”).

Noi suntem responsabili, in calitate de operator, pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cadrul activitatilor noastre. Scopul acestei Note este acela de a va informa cu privire la datele cu caracter personal despre dumneavoastra pe care le utilizam, motivele pentru care utilizam si transmitem aceste date, cat timp le pastram si cum va puteti exercita drepturile in materie.

Mai multe informatii pot fi furnizate in momentul in care este necesar, atunci cand aplicati pentru un anumit produs sau serviciu.

 

1. CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL DESPRE DUMNEAVOASTRA PE CARE LE UTILIZAM?

Noi colectam si utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal, insemnand orice informatie care va identifica sau ofera posibilitatea identificarii dumneavoastra, in masura in care sunt necesare in cadrul activitatilor noastre si pentru a atinge un standard inalt de produse si servicii personalizate.

Depinzand, printre altele, de tipul de produse sau servicii pe care vi le oferim, avem posibilitatea sa colectam diverse tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastra, inclusiv:

 • informatii de identificare (de exemplu, numele, cartea de identitate si numarul pasaportului, nationalitatea, locul si data nasterii, sexul, fotografia, adresa IP, voce);
 • informatii de contact – private sau profesionale (de exemplu, adresa postala si adresa de e-mail, numarul de telefon);
 • situatia familiala (de exemplu, starea civila,persoane in intretinere);
 • situatia economica, financiara si fiscala (i.e. codul fiscal, statutul fiscal, venitul, valoarea activelor/bunurilor dumneavoastra);
 • informatii privind educatia si ocupatia (de exemplu, nivelul de educatie, numele angajatorului, vechimea in munca);
 • date bancare, financiare si tranzactionale (de exemplu, date privind contul bancar, produse si servicii, numarul cardului de credit, transferurile de bani, activele, istoricul creditelor, datoriile si cheltuielile);
 • date privind tranzactia (incluzand numele intreg al beneficiarilor, adresa si detaliile tranzactiei aferente);
 • date referitoare la obiceiurile si preferintele dumneavoastra:
  • date care se refera la utilizarea de catre dumneavoastra a produselor si serviciilor noastre in legatura cu datele bancare, financiare si tranzactionale;
  • date legate de interactiunile cu noi: sucursalele noastre (rapoartele de contact), site-urile noastre de internet, aplicatiile noastre, paginile noastre de social media (medii sociale), intalniri, apeluri, chat, e-mail, interviu, conversatie telefonica;
 • supravegherea video (inclusiv CCTV) si datele geo-localizarii (de exemplu, afisarea locatiilor de retrageri si plati, din motive de securitate sau pentru a identifica locatia celei mai apropiate sucursale sau furnizori de servicii pentru dumneavoastra);
 • datele necesare pentru combaterea supra-indatorarii, fraudei, spalarii banilor, precum si a finantarii terorismului;
 • date de conexiune si identificare (i.e. cookie-uri, conexiune la servicii online);
 • informatii cu privire la dispozitivul de conectare (adresa IP, specificatii tehnice si date privind identificarea unica);
  • Credentialele de logare pentru telefon si aplicatii online si mobile.

Este posibil sa colectam urmatoarele date sensibile numai dupa obtinerea consimtamantului dumneavoastra prealabil explicit:

• date biometrice: de exemplu, amprenta, timbrul vocal (tipul de voce) sau tipul facial care pot fi utilizate in scopuri de identificare si securitate;

• date privind sanatatea: de exemplu, pentru intocmirea unor contracte de asigurare; aceste date sunt prelucrate strict conform necesitatii de a cunoaste.

Niciodata nu o sa va cerem date sensibile precum date cu caracter personal referitoare la originea rasiala sau etnica, opiniile politice, credintele religioase sau filosofice, apartenenta la sindicate, date genetice sau date referitoare la viata sexuala sau orientarea sexuala a persoanelor.

 

2. CINE ESTE INTERESAT DE PROCESARE SI DE LA CINE COLECTAM DATE CU CARACTER PERSONAL

Noi colectam date direct de la dumneavoastra, in calitatea dumneavoastra de client sau de potential client, dar, de asemenea, si, in mod indirect, de la alte persoane fizice. Astfel, Noi colectam datele cu caracter personal ale persoanelor fizice in cazul in care acestea nu au o relatie contractuala directa cu Noi, dar sunt asociate cu dumneavoastra, daca de exemplu sunteti:

 • Membrii ai familiei;
 • Succesori si detinatori de drepturi;
 • Co-debitori/garanti;
 • Reprezentanti legali (imputerniciti);
 • Beneficiari ai tranzactiilor de plata efectuate de clientii nostri;
 • Beneficiari de polite de asigurare;
 • Proprietari;
 • Beneficiari efectivi finali;
 • Debitori ai clientilor (de exemplu, in caz de faliment);
 • Actionari ai unei societati;
 • Reprezentanti ai unei entitati juridice (care pot fi un client sau un vanzator);

Atunci cand ne furnizati date cu caracter personal ale unei terte parti, ce se regaseste in unul dintre cazurile enumerate mai sus, nu uitati sa le informati ca prelucram datele lor personale si sa le directionati catre prezenta Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal.

Pentru a ne imbogati baza de date, putem obtine date cu caracter personal de la:

 • Alte entitati BNP Paribas;
 • Clientii nostri (persoane juridice sau fizice);
 • Terti, cum ar fi, birourile de credit si agentiile de prevenire a fraudei sau brokerii de date, ce sunt responsabile privind colectarea respectivelor informatii in conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal;
 • Publicatii/baze de date puse la dispozitie de autoritatile oficiale (de exemplu, Monitorul Oficial, ANAF, Centrala Riscului de Credit);
 • Site-uri web/pagini de social media (medii sociale) care contin informatii facute publice de dumneavoastra (de exemplu, propriul site web sau pagina de social media).

 

3. DIN CE MOTIV SI PE CE CONSIDERENTE UTILIZAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

In prezenta sectiune descriem cum si de ce folosim datele dumneavoastra personale si va atragem atentia asupra unor prelucrari de date pe care le consideram ca ar putea avea un impact mai mare pentru dumneavoastra si pot necesita acordul dumneavoastra.

 

a. Pentru a respecta diferite obligatii legale si de reglementare

Noi utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a ne conforma cu:

 • reglementari bancare si financiare:
 • monitorizarea tranzactiilor pentru a le identifica pe cele care se abat de la rutina / modelele normale (de exemplu, atunci cand retrageti o suma mare de bani intr-o tara in care nu locuiti);
 • gestionarea, prevenirea si detectarea fraudei, ​​inclusiv crearea unei liste de frauda si includerea fraudatorilor in aceasta lista;
 • monitorizarea si raportarea riscurilor (riscuri financiare, de credit, legale, de conformitate sau de reputatie, riscuri de neplata etc.) pe care noi si / sau Grupul BNP Paribas le-am putea suporta;
 • inregistrarea, cand este necesar, apelurilor telefonice, chat-uri, e-mail-urilor etc.
 • prevenirea si detectarea spalarii banilor si finantarii terorismului si respectarea legislatiei referitoare la sanctiuni si embargouri prin intermediul procesului de Cunoastere a Clientelei (KYC) (pentru a va identifica, a va identifica identitatea, a va vizualiza detaliile in baza listelor de sanctiuni si a determina profilul dumneavoastra);
 • detectarea, gestionarea comenzilor si tranzactiilor suspecte si raportarea catre autoritatea responsabila;
 • efectuarea evaluarii caracterului adecvat in furnizarea de servicii de investitii fiecarui client, in conformitate cu reglementarile privind pietele din instrumentele financiare (MiFID);
 • combaterea fraudei fiscale si indeplinirea obligatiilor de control fiscal si de notificare;
 • reglementari generale:
 • inregistrarea tranzactiilor in scopuri contabile;
 • schimbul de informatii in sensul legislatiei fiscale;
 • prevenirea, detectarea si raportarea riscurilor legate de responsabilitatile sociale ale intreprinderii si dezvoltarea durabila;
 • detectarea si prevenirea luarii de mita;
 • raspunsul la o cerere oficiala din partea unei autoritati administrative, publice, fiscale sau judiciare autorizate in mod corespunzator.

 

​​​b. Pentru a incheia un contract cu dumneavoastra sau pentru a lua masuri la solicitarea dumneavoastra inainte de a incheia un contract

Noi utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a incheia si pentru a executa contractele noastre, precum si gestionarea relatiei contractuale cu dumneavoastra, inclusiv pentru:

 • definirea scorul dumneavoastra de risc de credit si capacitatea de rambursare;
 • a va evalua (i.e. in baza scorului dumneavoastra de risc) cu scopul de a va putea oferi un produs sau un serviciu si in ce conditii (inclusiv pret);
 • a va asista si a va raspunde la solicitarile dumneavoastra;
 • a va oferi informatii despre produsele si serviciile noastre;
 • a furniza produse sau servicii clientilor nostri corporativi carora le sunteti angajat sau client (de exemplu: in contextul gestionarii numerarului);
 • gestionarea datoriilor dumneavoastra restante (identificarea si excluderea clientilor cu datorii restante).

 

c. Pentru a ne indeplini interesul legitim

Noi utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv datele dumneavoastra de tranzactie, inclusiv:

 •  motive de securitate si performanta sistemelor IT, inclusiv:
 • gestionarea IT, inclusiv gestionarea infrastructurii (de exemplu: platforme partajate), continuitatea activitatii si securitatea;
 • prevenirea vatamarilor personale si pagubelor aduse persoanelor si bunurilor (de exemplu, protectia video).
 • scopul managementului riscului:
 • dovada tranzactiilor, inclusiv dovezi electronice;
 • gestionarea, prevenirea si detectarea fraudei, inclusiv crearea unei liste de frauda si includerea fraudatorului in aceasta lista;
 • monitorizarea tranzactiilor pentru identificarea celor care se abat de la rutina normala (de exemplu, atunci cand primiti o retragere mare dintr-o suma mare depusa in contul dvs. bancar intr-o tara in care nu locuiti).
 • afirmarea revendicarilor legale si apararea in cazul litigiilor legale;
 • crearea de modele statistice individuale, de exemplu, pentru a ajuta la definirea scorului dumneavoastra de risc de credit;
 • consultarea si schimbul de date cu agentiile de credit pentru determinarea riscurilor de credit.
 • personalizarea ofertei noastre catre dumneavoastra si cea a altor entitati BNP Paribas pentru:
 • imbunatatirea calitatii produselor sau serviciilor noastre;
 • oferirea de reclame a produselor sau serviciilor care se potrivesc situatiei si profilului dumneavoastra.
 • aceasta personalizare poate fi realizata prin:
 • segmentarea potentialilor clienti si a clientilor;
 • analizarea obiceiurilor si preferintelor dumneavoastra pe diferite canale (vizite la sucursalele noastre, e-mailuri sau mesaje, vizite pe site-ul nostru web, etc.);
 • impartasirea datelor dumneavoastra cu o alta entitate a BNP Paribas, in special daca sunteti sau veti deveni client al acelei entitati;
 • potrivirea produselor sau serviciilor pe care le detineti sau le utilizati cu alte date pe care le detinem despre dumneavoastra (de exemplu, putem identifica daca aveti copii, dar ca nu aveti inca asigurari pentru protectia familiei);
 • avand in vedere trasaturi sau comportamente comune intre clientii actuali, si cautarea altor persoane care impartasesc aceleasi caracteristici in scopuri de targetare.
 • Cercetare si dezvoltare (cercetare si dezvoltare) si analiza:
 • efectuare de studii, creare de modele, in special, pentru a defini care produse ar raspunde cel mai bine nevoilor clientilor nostri si generare de statistici, inclusiv in scopuri comerciale si de risc;
 • studierea modului in care persoanele folosesc serviciile si produsele sau site-urile noastre web; cautam mereu o modalitate de a le imbunatati si de a ne imbunatati relatia si reactivitatea la solicitarea clientului;
 • proiectarea de noi experiente pentru utilizator;
 • identificarea tendintelor, tiparelor si relatiilor;
 • realizarea analizelor predictive care urmareste sa prezica comportamentul clientilor, esecurile echipamentelor si alte evenimente viitoare.
 • General:
 • Informarea dumneavoastra cu privire la produsele si serviciile noastre;
 • organizarea concursurilor si jocurilor sau orice alte operatiuni promotionale;
 • efectuarea sondajelor de opinie si a sondajelor privind satisfactia clientilor;
 • instruirea personalul nostru prin inregistrarea apelurilor telefonice la centrele noastre de apeluri si imbunatatirea scenariilor de apelare;
 • implementarea automatizarii procesului nostru (i.e. testarea aplicatiilor, monitorizarea simularii, gestionarea automata a reclamatiilor etc.)
 • pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii, in relatia cu Biroul de credit SA;

 

d. Pentru a va respecta alegerea daca v-am solicitat acordul pentru o anumita prelucrare

In unele cazuri, trebuie sa va solicitam acordul pentru a va prelucra datele, de exemplu:

 • in cazul in care scopurile de mai sus conduc la luarea de decizii in mod automat, decizii care produce efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ. In acest moment, va vom informa separat referitor la motivatia logica implicata, precum si la semnificatia si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari;
 • in cazul in care trebuie sa efectuam o prelucrare ulterioara in alte scopuri decat cele mentionate mai sus in sectiunea 3, va vom informa si, daca este necesar, vom obtine acordul dumneavoastra.

 

4. CATRE CINE TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

 

a. Transmiterea informatiilor in cadrul grupului BNP Paribas

Noi facem parte din grupul BNP Paribas, care este un grup bancar integrat, adica un grup de companii care lucreaza indeaproape in intreaga lume pentru a crea si distribui diverse produse bancare, financiare, de asigurari si produse.

Noi transmitem date cu caracter personal prin grupul BNP Paribas pentru nevoi comerciale si de eficienta, cum ar fi:

 • gestionarea riscului, inclusiv riscurile operationale si de creditare (rating de risc / parametri de evaluare a riscului privind creditarea etc.) pe baza intereselor noastre legitime si a obligatiilor noastre legale;
 • prevenirea, depistarea si lupta impotriva fraudei pe baza intereselor noastre legitime;
 • schimbul de date colectate pentru lupta impotriva spalarii banilor / finantarii terorismului, sanctiuni si embargouri pentru a respecta reglementarile si partajarea anumitor informatii in scopuri de cunoastere a clientelei;
 • pe baza interesului nostru legitim:
 • activitati de cercetare si dezvoltare;
 • perspectiva de de ansamblu globala si consecventa a clientului;
 • dezvaluirea intregii game de produse si servicii ale Grupului pentru a va putea ajuta sa beneficiati de acestea.

 

b. Dezvaluirea informatiilor in afara grupului BNP Paribas

Pentru a indeplini unele dintre scopurile descrise in aceasta notificare, putem dezvalui in unele cazuri datele dumneavoastra personale catre:

 • furnizori de servicii care efectueaza servicii in numele nostru (de exemplu, servicii IT, logistica, servicii de tiparire, telecomunicatii, colectarea datoriilor, consultanta si distributie si comercializare).
 • agenti independenti, intermediari sau brokeri, institutii financiare, parteneri bancari si comerciali, cu care avem o relatie contractuala in cazul in care o astfel de transmitere este necesara pentru a ne permite sa va oferim serviciile sau a ne executa obligatiile contractuale (de exemplu, banci, banci corespondente, depozitari, custodieni, emitenti de valori mobiliare, agenti de plata, platforme de schimb, companii de asigurari, operatori de sisteme de plata, emitenti sau intermediari de carduri de plata);
 • autoritati financiare, fiscale sau judiciare, organele de ordine, autoritatile sau agentiile de stat din interiorul si din afara SEE, la cerere si in masura permisa de lege;
 • anumiti profesionisti reglementati, precum avocati, notari sau auditori.
 • Furnizori de servicii de plata (informatii din contul (conturile)) dumneavoastra de plata pe baza autorizatiei acordate de dumneavoastra catre acesti terti.

 

c. Transmitere de informatii agregate sau anonimizate

Noi transmitem informatii agregate sau anonimizate in cadrul si in afara grupului BNP Paribas cu parteneri precum grupuri de cercetare, universitati sau agentii de publicitate. Nu veti putea fi identificat din aceste informatii.

Datele dumneavoastra pot fi agregate in statistici anonimizate care pot fi oferite clientilor profesionisti pentru a-i ajuta in dezvoltarea activitatii lor. In acest caz, datele dumneavoastra personale nu vor fi niciodata dezvaluite, iar cei care primesc aceste statistici anonimizate nu va vor putea identifica.

 

5. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN AFARA SEE

In cazul transferurilor internationale care provin din Spatiul Economic European (SEE) catre un stat non-SEE, transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal poate avea loc in cazul in care Comisia Europeana a recunoscut ca o tara din afara SEE furnizeaza un nivel adecvat de protectie a datelor.

Pentru transferurile catre tarile din afara SEE, al caror nivel de protectie nu a fost recunoscut de Comisia Europeana, vom lua in calcul o derogare aplicabila respectivei situatii specifice (de exemplu, in cazul in care transferul este necesar pentru a incheia contractul cu dumneavoastra, cum ar fi atunci cand efectuati plati internationale) sau pentru a pune in aplicare una dintre urmatoarele garantii cu scopul de a asigura protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal:

 • Clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeana;
 • Reguli corporative obligatorii.

Pentru a obtine o copie a acestor garantii sau detalii cu privire la locul in care acestea sunt disponibile, puteti trimite o solicitare scrisa in conformitate cu sectiunea 9.

 

6. CAT TIMP PASTRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe perioada analizarii cererii de credit si desfasurarii relatiei contractuale, precum si ulterior pe o durata de 5 ani de la incheierea relatiei contractuale, inclusiv pentru cererile respinse sau pentru o durata de 10 ani in cazul identificarii unor situatii frauduloase. Pentru supravegherea video (inclusiv CCTV), durata prelucrarii se intinde pe o perioada de 90 zile.

 

7. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA SI CUM LE PUTETI EXERCITA?

In conformitate cu reglementarile aplicabile, aveti urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces: puteti obtine informatii referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si o copie a acestor date cu caracter personal.
 • Dreptul  la rectificare: in cazul in care considerati ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, puteti solicita modificarea corespunzatoare a acestor date cu caracter personal.
 • Dreptul la stergerea datelor: puteti solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in masura prevazuta de lege.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii: puteti solicita restrictionarea procesarii datelor dumneavoastra cu caracter personal.
 • Dreptul la opozitie: va puteti opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, din motive legate de situatia dumneavoastra particulara. Aveti dreptul absolut de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in scopuri de marketing direct, aspect care include si crearea de profiluri in legatura cu aceasta activitate de marketing direct.
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul: in cazul in care v-ati dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti dreptul sa va retrageti consimtamantul in orice moment.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: in cazul in care este aplicabil din punct de vedere legal, aveti dreptul sa solicitati ca datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sa va fie returnate sau, daca este posibil, sa fie transferate catre un tert.

In cazul in care doriti sa va exercitati drepturile enumerate mai sus, va rugam sa trimiteti o scrisoare sau un e-mail la urmatoarea adresa: prin posta la adresa BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucuresti, Sos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park,  Cladirea C et 6 , sector 2, cod postal 020309, Bucuresti, Romania sau e-mail la adresa dpo@cetelem.ro. Va rugam ca in scop de identificare, sa includeti un scan/o copie a cartii dumneavoastra de identitate, daca este cazul.

In conformitate cu regulamentul aplicabil, pe langa drepturile de mai sus, aveti dreptul sa depuneti o reclamatie la autoritatea de supraveghere competenta.

 

8. CUM PUTETI FI INFORMAT IN LEGATURA CU MODIFICARILE ADUSE PREZENTEI NOTE DE INFORMARE?

Intr-o lume a schimbarilor tehnologice constante, este posibil sa fie necesar sa actualizam in mod regulat aceasta Nota de informare. Va invitam sa examinati online cea mai recenta versiune a acestei note, iar noi va vom informa despre orice schimbari semnificative survenite prin intermediul site-ului nostru web sau prin celelalte canale de comunicare obisnuite.

 

9. CUM NE PUTETI CONTACTA?

In cazul in care aveti intrebari legate de utilizarea de catre dumneavoastra a datelor dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu aceasta Nota de informare, va rugam sa contactati responsabilul nostru pentru protectia datelor la adresa dpo@cetelem.ro, care va investiga cererea dumneavoastra.

Daca doriti sa aflati mai multe informatii despre cookie-uri, va rugam sa cititi Politica noastra de cookie-uri

Acord de utilizare cookies

Cookie-urile sunt acele fisiere text care sunt stocate pe calculatorul, tableta sau mobilul tau atunci cand ne vizitezi website-ul. Ele sunt fisiere de mici dimensiuni, care nu-ti afecteaza dispozitivul folosit pentru navigare, si care contin informatii legate la activitatea ta pe site-ul cetelem.ro. Ne ajuta sa-ti oferim un continut util tie, personalizat. In plus, ele ne ofera date generale despre traficul generat de site-ul nostru si sa ne imbunatatim serviciile oferite.

Unele dintre aceste fisiere cookies sunt necesare pentru functionarea optima a site-ului nostru, in timp ce altele ne ajuta sa iti oferim o experienta cat mai placuta si care sa-ti fie de ajutor. Daca vrei sa modifici setarile, o poti face de aici.

Salveaza setarile

Acest tip de cookies este necesar pentru functionarea optima a site-ului nostru si pentru a-ti permite navigarea usoara si rapida pentru o experienta placuta. Prin acest modul de cookies, nu te putem monitoriza in niciun fel. Spre exemplu, daca nu am implementa un cookie care sa salveze aceste setari, nu ti-am putea arata acest ecran.
Afla mai multe despre Politica noastra de cookies
Afla mai multe despre Protectia Datelor cu Caracter Personal